“Ðại phẫu” biên chế

- 10 năm qua, sau 3 lần tinh giản biên chế, số lượng biên chế không những giảm mà càng phình to… – Hai Phiếm thở dài.

- Sao định giảm mà lại thành tăng được?

-  Theo báo cáo của Bộ Nội vụ, sau 5 năm thực hiện Nghị định 132, tính đến hết năm 2012, tổng số biên chế từ Trung ương đến cấp huyện tăng lên 388.480 người (tăng hơn 42.000 biên chế); biên chế cấp xã tăng lên 257.675 người (tăng hơn 14.000 biên chế). Đến năm 2013, sau 10 năm thực hiện tinh giản, số lượng biên chế không những không giảm mà còn tăng thêm 20%.

- Nghĩa là mục tiêu tinh giản biên chế xem như đã thất bại? Ấy là chưa kể trong số 2,8 triệu cán bộ, công chức đang hưởng lương từ ngân sách thì “một bộ phận không nhỏ” làm việc kém hiệu quả, “sáng cắp ô đi, chiều cắp ô về”.

- Biên chế trong bộ máy nhà nước đã trở thành một vấn đề bức xúc nên lần đầu tiên Bộ Chính trị có một Nghị quyết số 39-NQ/TW về cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức!

- Nhân dân rất hoan nghênh và kỳ vọng, dưng mà…

- Yên tâm đi, lần này nói là làm bằng các biện pháp thanh tra, kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu bộ máy!

- Quan trọng nhất là phải gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức để biên chế phình ra. Đặc biệt là xử lý nghiêm vi phạm, nạn “chạy”, “mua” biên chế. Liệu có không?

- Nghị quyết lần này của Bộ Chính trị sẽ như “cuộc đại phẫu” về biên chế để hoàn thành các mục tiêu đề ra, chả cần bác phải nói!      

Cả Nghĩ

Đánh giá năng lực công chức Đánh giá năng lực công chức “Hiệp sĩ” đích thực “Hiệp sĩ” đích thực Hiền và tài Hiền và tài

 

 

 

Comments are closed.

Scroll To Top