Điện thoại chip 64-bit mà RAM 1GB thì chạy ổn không?

Em cũng không biết mấy cái thông số liên quan gì đến nhau nhưng thấy mấy người bạn bảo RAM 1GB thì hơi ít. Không biết thực tế thế nào.

Phạm Ngọc Trâmmonava76@yahoo.com

Comments are closed.

Scroll To Top