Điều chỉnh lộ trình 27 tuyến xe buýt qua trung tâm TPHCM

Ngày 24/4, Sở Giao thông vận tải TPHCM đã có thông báo số 1574/TB-SGTVT về tổ chức phân luồng giao thông nhằm phục vụ lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015).

Theo đó, Trung tâm Quản lý và Điều hành vận tải hành khách công cộng (gọi tắt là Trung tâm) đã điều chỉnh lộ trình hoạt động trên các tuyến xe buýt bị ảnh hưởng trong thời gian tổ chức phân luồng giao thông các ngày 24, 26 và 30/4. 

Thời gian thực hiện là từ 19 giờ đến 24 giờ ngày 24/4; từ 4 giờ đến 12 giờ ngày 26/4 và từ 4 giờ đến 12 giờ ngày 30/4. 

Theo Trung tâm, tất cả các tuyến xe buýt nói trên được phép dừng đón trả khách tại các trạm dừng, nhà chờ trên lộ trình tạm điều chỉnh mà tuyến đi qua. Riêng hai tuyến xe buýt mã số 38 và 65, không bị ảnh hưởng bởi việc tổ chức phân luồng giao thông nên sẽ lưu thông bình thường theo lộ trình chính thức.

Comments are closed.

Scroll To Top