Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài

Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 1 Kênh BBC của Anh đã thực hiện bộ phim tài liệu về việc săn cá voi bằng phương pháp thủ công tại Indonesia. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 2 Những người dân của bộ tộc này sinh sống bám biển và họ biết được vị trí hay xuất hiện cá voi. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 3 Khi ra khơi, họ sử dụng những ngọn giáo dài hàng mét để đâm cá. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 4 Nhát đâm chí mạng vào con vật khổng lồ. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 5 Có vẻ như nỗ lực đã thành công. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 6 Tác giả bộ phim tài liệu của BBC bên con cá voi vừa bị hạ gục. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 7 Một người dân khoe chiến tích ‘đâm cá’ của mình. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 8 Người dân, trẻ em cùng nhau kéo con vật khổng lồ vào bờ. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 9 Màn làm xiếc với chiếc lao dài trên biển. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 10 Những kỹ thuật đâm cá thô sơ này từng được sử dụng từ thời tiền sử. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 11 Màn xả thịt tập thể của người dân. Mục kích bộ tộc săn cá voi bằng giáo siêu dài - ảnh 12 Và đây là những gì còn sót lại của một con vật khổng lồ.

Comments are closed.

Scroll To Top